თანხა?
ლარზე მეტის აღებას შეძლებთ სესხის შემთხვევაში.
ვადა?
7-30 დღე
სესხის დაფარვის თარიღი
თანხა:
საკომისიო:
ჯამი:
APR:
Nominal APR:
Discount:
სესხის გადავადების საფასური: