თანხა?
 ლარი
ლარზე მეტის აღებას შეძლებთ სესხის შემთხვევაში.
ვადა?
30-30 დღე
დღე

სესხის ვადა შეიცვალა და გახდა ფიქსირებული %term% დღე

სესხის დაფარვის თარიღი
თანხა:
საკომისიო:
ჯამი:
APR:
Nominal APR:
Discount: