როგორ გადავანაწილოთ ოჯახის ბიუჯეტი გონივრულად და მივიღოთ sesxebi?

sesxebi ნებისმიერი ფინანსური ცხოვრების განუყრელი ნაწილია და მათი რამდენიმე სახეობა არსებობს.

მათ შორის ყველაზე კომფორტული კი გახლავთ ონლაინ სესხი, რომელიც ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი ადგილიდან, შეგიძლიათ მიიღოთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია 4finance -ს ბრენდისგან vivus ge.

Vivsu -ში გაიცემა სესხი მარტივად, სწრაფად და თანაც ერთ -ერთ ყველაზე უფრო დაბალ პროცენტში.

კრედიტის მიღება შეუძლია ნებისმიერ პირს, რომელიც არის:

 • 20 -დან 65 წლამდე ასაკის;
 • არის საქართველოს მოქალაქე;
 • ფლობს პირად საბანკო ანგარიშს vivus ge -ს პარტნიორი ბანკებიდან ერთ -ერთში;
 • სესხის გადამხდელუნარიანი.

როგორ გადავანაწილოთ ოჯახის ბიუჯეტი გონივრულად და მივიღოთ sesxebi?

sesxebi -ს ლიმიტები Vivus -ში

sesxebi -ს ლიმიტები vivus ge -ში შემდეგნაირია:

 • სესხის მინიმალური ლიმიტი – 100 (ასი) ლარი;
 • სესხის მაქსიმალური ლიმიტი – 1200 (ათასორასი) ლარი;
 • პირველი სესხის მაქსიმალური ლიმიტი – 500 (ხუთასი) ლარი;
 • სესხის გადახდის ლიმიტი – 30 (ოცდაათი) დღე; (თუმცა, სპეციალურად მათთვის, ვინც ვალის დროულად დაფარვას ვერ მოახერხებს, არსებობს სესხის გადავადების სერვისი, რომელიც ონლაინ რეჟიმში გახლავთ ხელმისაწვდომი, სესხის გაცემიდან 31 -ე დღესვე)
 • სესხის პროცენტი – 5,4%; (ხუთი მთელი და 4 მეათედი)
 • წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არ აღემატება 99,4% -ს.

იმ შემთხვევაში თუ არ გსურთ, საკუთარი თავი sesxebi -ს აღების საჭიროებამდე მიიყვანოთ, მაშინ უნდა მოახერხოთ ოჯახური ბიუჯეტის სწორად დაგეგმვა, რაც გარკვეული წესების დაცვლის შემდეგ მარტივად მიღწევადია.

სპეციალისტების აზრით, ოჯახის ბიუჯეტის დაგეგმვაზე ფიქრი, ჯერ კიდევ ქორწინებამდე უნდა დაიწყოთ.

კარგი იქნება თუ საყვარელ ადამიანთან ერთად, წინასწარ ისაუბრებთ იმაზე თუ როგორ და რაში დახარჯავთ ფულს.

როგორ გადავანაწილოთ ოჯახის ბიუჯეტი გონივრულად და მივიღოთ sesxebi?

ეს განსაკუთრებით ეხება იმ ოჯახებს, სადაც ორივე მეუღლე მუშაობს და საოჯახო ფინანსებზე თანაბრად აგებენ პასუხს, რადგან სპეციალისტების მტკიცებით, სწორედ ამ ოჯახებშია ფულთან დაკავშირებული კამათი ყველაზე ხშირი.

აღნიშნული ფაქტი ლოგიკურია, რადგან იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახს მხოლოდ ერთი ადამიანი არჩენს, ფულთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებსაც სწორედ ის იღებს, ამიტომ ხარჯების დაგეგმვასთან დაკავშირებით, მეუღლესთან გამათი ძირითადად არ უწევს.

ისეთი წყვილებისთვის, რომლებიც ოჯახს ერთობლივად ინახავენ, პირველ რიგში აუცილებელია, ოჯახური ბიუჯეტის ტიპის შერჩევა.

აღნიშნული ტიპების ჩამონათვალი მოკლეა და სამი ვარიანტისგან შედგება. ესენია:

 • საერთო ბიუჯეტი;
 • ცალ -ცალკე ბიუჯეტი;
 • შერეული ბიუჯეტი;

როგორ გადავანაწილოთ ოჯახის ბიუჯეტი გონივრულად და მივიღოთ sesxebi?

განვიხილოთ თითოეული მათგანი

ტიპი N1 – საერთო ბიუჯეტირება.

ამ შემთხვევაში, ცოლიც და ქმარიც, მთელ თავის ხელფასს ოჯახის ბიუჯეტში დებენ და მარტივად, რომ ვთქვათ, აქვთ საერთო საფულე.

ეს სამართლიანი გადაწყვეტილებაა, რომანტიულიც, მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც ძალიან მოსწონთ პირადი ფულის ქონა და მათთვის ბიუჯეტირების აღნიშნული ტიპი გახლავთ არაკომფორტული.

ტიპი N2 – ცალ -ცალკე ბიუჯეტირება

ბიუჯეტირების აღნიშნული მეთოდის გამოყენება ნიშნავს, რომ ცოლი და ქმარი ერთმანეთის ფინანსებში არ ერევიან.

ეს ერთი შეხედვით დამოუკიდებლობაა და კარგად ჟღერს, თუმცა, არსებობს ერთი მაგრამ, ცალ -ცალკე ბიუჯეტის მქონე ცოლსა და ქმარს აუცილებლად მოუწევთ კამათი იმაზე თუ ვინ გაწევს საოჯახო ხარჯებს.

ეს კამათი სავარაუდოდ არ იქნება ერთჯერადი და თუ კამათის თავიდან აცილებას მოახერხებთ, ეს შესაძლოა ერთ -ერთი მეუღლის დაჩაგვრის შედეგად მოხდეს.

როგორ გადავანაწილოთ ოჯახის ბიუჯეტი გონივრულად და მივიღოთ sesxebi?

ტიპი N3 – შერეული ბიუჯეტი

ეს გახლავთ ოჯახური ბიუჯეტის წარმოების კარგად აპრობირებული მეთოდი, რადგან ის პირველი და მეორე ტიპის გარკვეულ სინთეზს წარმოადგენს.

უფრო კონკრეტულად, რომ განვმარტოთ, მეუღლეები, საკუთარი შემოსავლის გარკვეულ ნაწილს ოჯახის ყულაბაში დებენ, ნაწილს კი იტოვებენ თავისთვის.

სწორედ ამ ყულაბიდან ხდება მომავალში საოჯახო ხარჯების დაფარვა და თანაც ცოლსა და ქმარს პირადი ფულიც რჩებათ.

როგორ გადავანაწილოთ ოჯახის ბიუჯეტი გონივრულად და მივიღოთ sesxebi?

ყოველთვიური ბიუჯეტის სწორად გადანაწილება

ყოველთვიური ბიუჯეტის სწორად გადანაწილებისთვის, საჭიროა, ფული დაყოთ  მიზნობრიობის მიხედვით.

ყოველთვიურ ბიუჯეტში არსებულ თანხას, პირველ რიგში უნდა მოაკლოთ ფულის ის ოდენობა, რომელიც კომუნალური გადასახადებისთვის არის საჭირო.

მნიშვნელობის მიხედვით, რიგით მეორე ხარჯია, სიცოცხლისთვის აუცილებელი პროდუქტების შეძენა. (საკვები, ჰიგიენის საშუალებები, ტანსაცმელი და ა.შ.)

შემდეგი მნიშვნელოვანი ხარჯი არის, ჯიბის ფული.

პრიორიტეტების სიაში, მეოთხე ადგილზეა გართობისთვის საჭირო ხარჯები.

მეხუთე გახლავთ მომავალში ინვესტირება. (საპენსიო ფონდი, ახალი სახლის შეძენა და ა.შ)

მომდევნო ხარჯი გახლავთ გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის ანუ ე.წ. შავი დღისთვის გაკეთებული საბანკო ანგარიშისთვის გარკვეული ფულის მიმატება.

მნიშვნელობის მიხედვით მეშვიდეა, შვებულების ფულის ყულაბისთვის თანხის დამატება.

მნიშვნელოვანი ხარჯების ბოლო პუნქტი კი გახლავთ მსხვილი ტექნიკის შესაძენად გაწეული ხარჯები.

როგორ გადავანაწილოთ ოჯახის ბიუჯეტი გონივრულად და მივიღოთ sesxebi?

ბიუჯეტის დაგეგმვისას დაშვებული ყველაზე ხშირი შეცდომები

აქსიომაა, რომ პრობლემების თავიდან ასაცილებლად, აუცილებელია, რომ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური შეცდომებისგან.

მართალია, შეცდომებს ყველა ადამიანი ინდივიდუალური გზებით უშვებს, მაგრამ სტატისტიკის თანახმად, ოჯახური წყვილები, ფულთან დაკავშირებით ყველაზე ხშირად შემედგ შეცდომებს უშვებენ:

შეცდომა N1 – კონკრეტული მიზნის არქონა

იმ შემთხვევაში თუ არ გექნებათ მიზანი, გაგიჭირდებათ ფინანსური დანაზოგის გაკეთებისთვის საჭირო მოტივაციის ქონა.

ფინანსური დანაზოგი კი ნებისმიერი ბიუჯეტისთვის, ისეთივე აუცილებელია, როგორც ჰაერი ადამიანის ორგანიზმისთვის.

შეცდომა N2 – ბევრი ფულის ხარჯვა ხელფასის აღებიდან პირველ დღეებში.

ეს გახლავთ ხშირი შეცდომა არამხოლოდ ოჯახის, არამედ ნებისმიერი ადამიანის პირად ფინანსურ ცხოვრებაშიც და სწორდ ის განაპირობებს უფულობას მომდევნო დღეებში.

როდესაც ფული გაქვთ, თქვენს ტვინს ეკონომიაზე ფიქრი უჭირს და ეს დიდ ზიანს აყენებს თქვენს ჯიბეს.

შეეცადეთ, მაქსიმალურად შეიკავოთ თავი ექსპრომტი და დაუფიქრებელი ხარჯებისგან.

შეცდომა N3 – წინდახედულობის ნაკლებობა.

ეს გამოიხატება შავი დღისთვის გადანახული ფულის არქონაში.

სწორედ ეს ფაქტი გვაიძულებს, გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან მოუმზადებლად შეჯახებას და ვალების აღებას.

როგორ გადავანაწილოთ ოჯახის ბიუჯეტი გონივრულად და მივიღოთ sesxebi?

შეცდომა N4 – უპასუხისმგებლო სესხები

ეს ნიშნავს, იმ სესხების აღებას, რომელთა გადახდის უნარიც არ გაქვთ ან ძალიან გაგიჭირდებათ.

სპეციალისტთა აზრით, ზემოაღნიშნული, 4 ყველაზე ხშირი პრობლემის თავიდან არიდებით, თქვენ სწორი გზის თითქმის ნახევარი გექნებათ გავლილი.

ოჯახის ბიუჯეტის სწორად გადანაწილებისთვის, ასევე აუცილებელი გახლავთ ფულის ეკონომია.

ოჯახის ბიუჯეტის ეკონომიასთან დაკავშირებული რჩევები, შეგიძლიათ მიიღოთ ჩვენი ბლოგის არქივში არსებული სტატიდან „10 რჩევა ოჯახის ბიუჯეტის ეკონომიის მსურველებს

Vivus ge -ს ბლოგი გისურვებთ ყველა ხარჯის გონივრულად გაწევას და შეგახსენებთ, რომ ფულის ნაკლებობის შემთხვევაში, ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი ადგილიდან შეგიძლიათ მიიღოთ vivus -ის ონლაინ კრედიტი.