მონაცემების უსაფრთხოების დაცვის მიზნით Vivus.ge-ს ვებ-გვერდზე ავტორიზაციის სისტემა შეიცვალა.

ელ-ფოსტის ნაცვლად პროფილზე შესვლას შეძლებთ მხოლოდ თქვენი 11 ნიშნა პირადი ნომრითა და პაროლით.