შპს 4ფინანსის ფინანსური ანგარიშგება

I კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

II კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

2017 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

მოკლევადიანი
გრძელვადიანი
2000
500 ₾
3.000 ₾
2000 ლარზე მეტი თანხის აღება შესაძლებელია განმეორებითი სესხის შემთხვევაში
12
თვე
3 თვე
24 თვე
2000 ლარზე მეტი თანხის აღება შესაძლებელია განმეორებითი სესხის შემთხვევაში
2000202.13122425.56
თანხაყოველთვიური გადასახადივადაჯამი
წლიური ნომინალური
37,2 %
წლიური ეფექტური
44,94 %
გადახდის ვადა
22/10/2018

თუ უკვე ბრძანდებით დარეგისტრირებული, თქვენი ლიმიტის სანახავად გთხოვთ შებრძანდეთ თქვენს პროფილში.