სცადეთ ჩვენი ახალი პროდუქტი
მიიღე 3000 ლარამდე სესხი 24 თვემდე ვადით
Kimbi.ge

შპს 4ფინანსის ფინანსური ანგარიშგება

I კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

2017 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

100 ₾
1.200 ₾
500 ლარზე მეტი თანხის აღება შესაძლებელია განმეორებითი სესხის შემთხვევაში
თანხა
500 ₾
საკომისიო
27 ₾
წლიური ეფექტური
94,3 %
ჯამი
527 ₾
სესხის დაფარვის თარიღი
17/08/2018
სესხის ვადა არის ფიქსირებული 30 დღე

თუ უკვე ბრძანდებით დარეგისტრირებული, თქვენი ლიმიტის სანახავად გთხოვთ შებრძანდეთ თქვენს პროფილში.