შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია 4ფინანსის ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის I კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

2019 წლის I კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

2019 წლის II კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

2019 წლის III კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

2019 წლის IV კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

I კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

II კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

III კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

IV კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

2017 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

2018 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

2019 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

მოკლევადიანი
გრძელვადიანი
2000
500 ₾
3.000 ₾
2000 ლარზე მეტი თანხის აღება შესაძლებელია განმეორებითი სესხის შემთხვევაში
12
თვე
3 თვე
24 თვე
2000 ლარზე მეტი თანხის აღება შესაძლებელია განმეორებითი სესხის შემთხვევაში
2000202.13122425.56
თანხაყოველთვიური გადასახადივადაჯამი
წლიური ნომინალური
37,2 %
წლიური ეფექტური
44,88 %
გადახდის ვადა
01/01/2021

თუ უკვე ბრძანდებით დარეგისტრირებული, თქვენი ლიმიტის სანახავად გთხოვთ შებრძანდეთ თქვენს პროფილში.