დარეგისტრირებული ხართ? პროფილზე შესვლა
დაგავიწყდათ პაროლი?
  • 1.დარეგისტრირდით
  • 2.დაადასტურეთ აპლიკაცია
  • 3.გაიარეთ იდენტიფიკაცია
  • 4.სესხის დასტური

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია

სესხის
დეტალები

100 ₾
500 ₾
500 ლარზე მეტი თანხის აღება შესაძლებელია განმეორებითი სესხის შემთხვევაში
თანხა
500 ₾
საკომისიო
27 ₾
წლიური ეფექტური
94,3 %
ჯამი
527 ₾
სესხის დაფარვის თარიღი
21/10/2017
სესხის ვადა არის ფიქსირებული 30 დღე

სესხის ასაღებად აუცილებელია:

  • იყოთ საქართველოს მოქალაქე
  • 20-დან 65 წლამდე ასაკის
  • გქონდეთ საბანკო ანგარიში საქართველოში
  • გქონდეთ აქტიური პირადობის მოწმობა ან პასპორტი