საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის 2020 წლის 11 ივნისის N227 განკარგულებით დაიწყო შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „4ფინანსი“-ს ლიკვიდაციის პროცესი. ამავე განკარგულების საფუძველზე ლიკვიდატორად დაინიშნა გიორგი ნაროუშვილი (პირადი ნომერი: 19001028319). გთხოვთ იხილოთ ლიკვიდატორის განცხადება.

მომხმარებლების საყურადღებოდ ვინც მიიღო სმს შეტყობინება შპს მისო 4ფინანსისაგან გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ დაფარულ სესხებზე გერიცხებათ ზედმეტად გადახდილი თანხები. ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში მომხმარებლების რეგისტრირებული ანგარიშები დახურულია ან/და არ გაგვაჩნია ინფორმაცია თქვენს მოქმედ ანგარიშების შესახებ ვერ ვახერხებთ ზედმეტობის უკან დაბრუნებას. შესაბამისად, გთხოვთ აღნიშნული ზედმეტობის დაბრუნების მიზნით გაიაროთ იდენტიფიკაცია და კომპანიის ანგარიშზე (ვივუსის შემთხვევაში: GE70TB7296736080100004, GE82BG0000000291155601, ხოლო კიმბის შემთხვევაში: GE63TB7296736020100004, GE45BG0000000103353500) ჩარიცხოთ 1 თეთრი და დანიშნულებაში მიუთითეთ - „იდენტიფიკაცია ზედმეტობის და ბრუნების მიზნით, თქვენი პირადი ნომერი“. იდენტიფიკაციის გავლის შემდეგ თქვენს მიერ გადმორიცხულ ანგარიშზე შპს მისო 4ფინანსი დაგიბრუნებთ დარჩენილ ზედმეტობას. დამატებითი ინფორმაციის შესახებ დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322473737.

პატივისცეით,

ლიკვიდატორი გიორგი ნაროუშვილი