შესაძლებელია თუ არა ფიზიკური პირებისთვის კრედიტის online დამტკიცება კომპანიის ოფისში მიუსვლელად? ჩვენი პასუხია – დიახ!

ჩვენთან, ისევე როგორც სხვა ბანკებში ფიზიკური პირისთვის online კრედიტის დამტკიცება ხდება ოფერტ-ხელშეკრულების საფუძველზე. განსხვავება კი იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ ვმუშაობთ დისტანციურად, ინტერნეტის მეშვეობით და ეთანხმებით რა vivus.ge-ს საკრედიტო სახელშეკრულებო პირობებს, მიიჩნევა, რომ ხელშეკრულებას ელექტრონულად აწერთ ხელს. გასაცემი კრედიტის დამტკიცება ხდება რეგისტრაციის პროცედურის გავლის, პიროვნების ნამდვილობის გადამოწმებისა და საიტის მეშვეობით შევსებული განაცხადის დაკმაყოფილების შემდეგ.

ჩვენი თანამშრომელი კომპანიის სამუშაო საათებში,ის შემთხვევაში რეგისტრაციიდან უმოკლეს ვადაში. ფიზიკურ პირებზე კრედიტის გასაცემად ამ პროცედურის გავლის აუცილებლობა აიხსნება იმით, რომ ჩვენ კრედიტს გავცემთ დისტანციურად, ოფისში მისვლის გარეშე. შესაბამისად აუცილებელია გადამოწმდეს ყველა მონაცემი, თქვენი ანგარიშის ნომრის ჩათვლით. სწრაფი კრედიტი შეგიძლიათ მიიღო ასევე სმს სახით: sms სესხი 15 წუთში.

ჩვენი კრედიტი წარმოადგენს ფულის მიღების იდეალურ საშუალებას:

<class=”ordered-list green-list”>

  • თქვენ არ გჭირდებათ ოფისის ძებნა, სადაც გაიცემა კრედიტი ფიზიკურ პირებზე, არ გჭირდებათ ბანკში მისვლა გასაცემ კრედიტზე დასტურის მისაღებად ან აგენტთან შესახვედრად. კრედიტის პირობებზე დათანხმება და მისი დამტკიცების პროცედურა ხდება უსწრაფესად, დისტანციურად vivus.ge-ს ვებგვერდისა და ტელეფონის მეშვეობით, როცა ჩვენი სპეციალისტები ახდენენ თქვენს იდენტიფიცირებას და კონსულტაციას გიწევენ კრედიტის პირობებთან დაკავშირებით.
  • იდენტიფიკაციის გავლის შემდეგ კრედიტის დამტკიცებაზე დასტურს თქვენ მიიღებთ 2 წუთის განმავლობაში.
  • თქვენ არ გჭირდებათ მექანიკურად ხელის მოწერა არანაირ დოკუმენტზე. საკმარისია, საიტზე დაადასტუროთ თანხის მიღების სურვილი, თქვენს ტელეფონზე გაგზავნილი უნიკალური SMS-კოდის მითითებითა და დადგენილი იდენტიფიკაციის გავლით.
  • თანხის მიღება შეგიძლიათ ნებისმიერ ბანკში გახსნილ თქვენს პირად ანგარიშზე.
  • კრედიტის დაფარვა შეგიძლიათ ინტერნეტ-ბანკინგის საშუალებით ან ბანკში მისვლით და ჩვენს რომელიმე საბანკო ანგარიშზე თანხის შემოტანით. კრედიტის დაფარვა ასევე შესაძლებელია სწრაფი ტერმინალების მეშვეობით. ჩვენ მუდმივად ვმუშაობთ კრედიტის დაფარვის თქვენთვის ხელსაყრელი საშუალებების გაფართოებაზე.
  • პირველ კრედიტს ჩვენ გთავაზობთ პროცენტის გარეშე. თქვენ არ იხდით არანაირ პროცენტს და საკომისიოს და კრედიტის ხელშეკრულებაში მითითებული პერიოდის გავლის შემდეგ აბრუნებთ ზუსტად იმ თანხას, რომელიც აიღეთ.
  • ფიზიკური პირისთვის მეორე და მომდევნო კრედიტის მისაღებად, საკმარისია, განაცხადის გაგზავნა მისი პირადი პროფილის მეშვეობით.

ჩვენ წარმატებით ვახორციელებთ საქმიანობას ლატვიაში, ლიტვაში, რუსეთში, პოლონეთში, დანიაში, შვედეთში, ფინეთში, კანადაში, დიდ ბრიტანეთში, ესპანეთში, და საერთო ჯამში გავეცით 2 მილიონზე მეტი სესხი მთელს მსოფლიოში. ახლა ჩვენ ვიწყებთ მუშაობას საქართველოში და დარწმუნებულები ვართ, რომ ჩვენი დახმარებით თქვენ ყოველთვის შეძლებთ ნებისმიერი საკითხის გადაჭრას. Vivus.ge-მ შექმნა იაფი კრედიტი, რომელიც მომხმარებელზეა ორიენტირებული.