როგორ გადმოვრიცხო 1 თეთრი?

1 თეთრის გადმორიცხვა შესაძლებელია ინტერნეტ ბანკიდან ან ბანკის ფილიალიდან.

მიმღები: შპს 4ფინანსი დანიშნულება/აღწერილობა: თქვენი 11 ნიშნა პირადი ნომერი შემდეგი ფორმატით XXXXXXXXXXX

ჩვენი ანგარიშის ნომერია:

საქართველოს ბანკი GE82BG0000000291155601
თიბისი ბანკი GE70TB7296736080100004
ტერაბანკი GE40KS0000000360800618

გაითვალისწინეთ, შიდა საბანკო გადარიცხვები გაცილებით სწრაფია. თუ გსურთ სესხის 15 წუთში მიღება, გთხოვთ 1 თეთრი ზემოთ ჩამოთვლილი რომელიმე ბანკიდან გადმორიცხოთ.

თუ ზემოთ ჩამოთვლილ რომელიმე ბანკში ანგარიში არ გაქვთ, შეგიძლიათ 1 თეთრი გადმორიცხოთ თქვენი ლიბერთი ბანკის ანგარიშიდან.

ამ შემთხვევაში გადარიცხული თანხა აისახება მომდევნო სამუშაო დღეს.