საბანკო ანგარიშები

კომპანია: შ.პ.ს. 4ფინანსი

საიდენტიფიკაციო კოდი: 401978605

ჩვენი საბანკო ანგარიშებია:


საქართველოს ბანკი

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშის ნომერი: GE82BG0000000291155601


თიბისი ბანკი

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშის ნომერი: GE70TB7296736080100004


ტერა ბანკი

ბანკის კოდი: KSBGGE22

ანგარიშის ნომერი: GE40KS0000000360800618