კომპანია: შ.პ.ს. 4ფინანსი

საიდენტიფიკაციო კოდი: 401978605

ჩვენი საბანკო ანგარიშებია:

საქართველოს ბანკი
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: GE82BG0000000291155601
თიბისი ბანკი
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი: GE70TB7296736080100004
ბანკი რესპუბლიკა
ბანკის კოდი: REPLGE22
ანგარიშის ნომერი: GE32BR0000010880556094
კორ-სტანდარტ ბანკი
ბანკის კოდი: KSBGGE22
ანგარიშის ნომერი: GE40KS0000000360800618